Αρχείο

Από εμάς για τους γονείς…!

Αγαπητοί γονείς γνωρίζουµε το άγχος σας για την ασφάλεια και την ποιοτική διαβίωση των παιδιών σας. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες µεγαλώνει κάθε παιδί είναι πολύ σηµαντικές και κρίσιµες για την διαµόρφωση της προσωπικότητάς του αλλά και την καλλιέργεια των δυνατοτήτων του. (more…)

Περισσότερα