Λίγα λόγια για το «ναννώ»

Λίγα λόγια για το «ναννώ»

Με 20 χρόνια εμπειρίας στην προσχολική αγωγή, δημιουργήσαμε ένα Πρότυπο Βρεφικό και Νηπιακό Κέντρο, το «ναννώ».

Το Κέντρο μας ανταποκρίνεται πλήρως στις προδιαγραφές του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, και του Υπουργείου Παιδείας, παρέχοντας στα παιδιά που φιλοξενεί ασφάλεια, φροντίδα και εκπαίδευση εναρμονισμένη με τις γνωστικές και ψυχοσυναισθηματικές ανάγκες κάθε ηλικίας, και στηριζόμενη στις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες και μεθόδους .

Η αγάπη και η δηµιουργική  απασχόληση για  τα παιδιά, µας ώθησε στην δημιουργία του ναννώ το 1994!

∆ιαµορφώσαµε όµορφους και λειτουργικούς χώρους για να καλύψουµε µε επάρκεια τις ανάγκες των παιδιών από την βρεφική ηλικία έως και την πρωτοσχολική. Όπως επίσης τη δημιουργική έκφραση και τον βασικό κύκλο εκπαίδευσης των παιδιών, αλλά και την ανάγκη των γονέων για  ένα ασφαλές, ευχάριστο, ποιοτικό,  εποικοδοµητικό  και  παιδαγωγικό  περιβάλλον για τα παιδιά τους, γεμάτο με ΑΓΑΠΗ και ΦΡΟΝΤΙΔΑ !!!