Υπηρεσίες

Ολοκληρωµένες και ποιοτικές υπερεσίες, παρεχόµενες µε φροντίδα και επιµέλεια!

Η αγάπη, η προστασία, η φροντίδα, η δημιουργικότητα η πρόοδος, η συνεχής προσπάθεια για βελτίωση παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών, η επικοινωνία , η ασφάλεια , η έκφραση , η ειλικρίνεια , η καθαριότητα – υγιεινή , ο επαγγελματισμός, είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που συνθέτουν την νοοτροπία µας.

Σύµφωνα µε αυτήν έχουµε συνθέσει την λειτουργία και το πρόγραµµα στο πρότυπο κέντρο προσχολικής αγωγής- εκπαίδευσης και δηµιουργικής έκφρασης «ναννώ»!

Παρέχουµε:

photo-1• Ξεχωριστούς χώρους για κάθε ηλικία, µε την σύνθεση ολιγοµελών τµηµάτων, που το καθένα
από αυτά απαρτίζεται από συνοµήλικα παιδια
Διαθέτουµε βρεφικά, µεταβρεφικά τµήµατα, τµήµατα παιδικού σταθµού και τµήµατα Νηπιαγωγείου.

• Μετακίνηση µε ιδιωτικά λεωφορεία που πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και πραγµατοποιούν µικρά δροµολόγια για να µην κουράζονται τα παιδιά. Για εμάς ο χρόνος των παιδιών είναι σημαντικός και θέλουμε να τον περνούν μαζί μας στο χώρο μας και όχι σε κουραστικές διαδρομές.

• Συνεργασία µε: παιδίατρο, παιδοοδοντίατρο, παιδοψυχολόγο, εργοθεραπευτή, λογοθεραπευτή

• Ευέλικτο ωράριο λειτουργίας για τους γονείς, 12 µήνες τον χρόνο, µε εξαίρεση τις καθιερωµένες εορτές και αργίες
• Οργάνωση εορτών – ειδικών αφιερώσεων με καλεσμένους τους γονείς
• Προτεινόμενη εβδομάδα προσαρμογής με την συνεργασία των γονέων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ:

photo-2• Ειδικά διαµορφωµένοι χώροι για κάθε δραστηριότητα
• Πρόγραµµα εκπαίδευσης φυσικών επιστηµών και περιβαντολογικής αγωγής
• Κυκλοφοριακή αγωγή για την ασφαλή µετακίνηση των παιδιών στους δρόµους
• Προγράµµατα διδασκαλίας που προσφέρουν µια πρώιµη επαφή µε την Αγγλική γλώσσα
• Θεατρικό παιχνίδι, δραµατοποίηση, παντομίμα, μαύρο θέατρο

 

Ηµέρα “Ανοιχτού µαθήµατος” για τον γονέα, στο “ναννώ”

 

• Καλλιέργεια της έκφρασης µέσω µουσικοκινητικής αγωγής
• Χρήση Η/Υ, ως µέσο για την διαδραστική µάθηση µέσω ψηφιακών προγραµµάτων,που στοχεύουν στην ανάπτυξη γνώσεων
• Κλασικός αθλητισµός-στοίβος, µε διαµορφωµένα προγράµµατα για τις φυσικές και σωµατικές ανάγκες ανάπτυξης των παιδιών
προετοιµασία για την Ά δηµοτικού τόσο σε επίπεδο γνώσεων, όσο και σε επίπεδο
κοινωνικοσυναισθηµατικής ανάπτυξης
Εφαρµογή του πρότυπου διαδραστικού και διαθεµατικού προγράµµατος της Κας Γιαλουράκη , ” Η τέχνη στην εκπαίδευση”
• Πηλοπλαστική, τεχνολογία pupae mashie
• Πειράματα για την καλύτερη κατανόηση του κόσμου γύρου μας
• Κ.ά προγράμματα που βοηθούν στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιώνphoto-3

Ο συγγραφέας παιδικών βιβλίων Βαγγέλης Ηλιόπουλος, µας επισκέφθηκε σε παράσταση που ανεβάσαµε, µε τίτλο “Ο Τριγωνοψαρούλης”, του οµώνυµου βιβλίου του. Ο κος Ηλιόπουλος επίσης ανήκει στην οµάδα της κας. Γιαλουράκη.