‘Αρθρο της κας. Γιαλουράκη για το ” ναννώ”

Σχολεία µε ιδανικά

Είναι γνωστό πως ζούµε σε καιρούς δύσκολους.
Το τοπίο που ανοίγεται µπροστά µας είναι ένα τοπίο ποσότητας και όχι ποιότητας.
Και όµως όσο υπάρχουν σχολεία σαν το «ναννώ» το οποίο διευθύνουν οι Μπαρµακέλλη
Αργυρώ και Τσαγκανός Γεώργιος, οι ελπίδες δεν χάθηκαν…

Ο κόσµος που πλάθεται µε τα µικρά αυτά παιδάκια δηµιουργεί ανθρώπους που µπορούν να συµβαδίσουν άνετα µε τους προχωρηµένους λαούς.

Η ελληνική ιστορία πολλές φορές ήταν αναγκασµένη να ξεκινάει από την αρχή και να οικοδοµεί ολοένα σε καινούργια θεµέλια. Η ιστορία του Ελληνισµού είναι µια ιστορία πνεύματος κι όσο κι αν ακούγεται υπερβολικό οι ρίζες του πολιτισµού µπαίνουν µόνο σε τέτοια σχολεία.
Αυτά τα µικρά παιδάκια αυτή την κρίσιµη στιγµή, κρατούν στα χέρια τους το µέλλον και την ευτυχία της χώρας µας.
Αυτά τα σχολεία απαιτούν όλο το σεβασµό και τον θαυµασµό µας…

Ευτυχώς που υπάρχουν!

Σοφία Γιαλουράκη: Αρχαιολόγος, Εκπαιδευτικός, Συγγραφέας βιβλίων για παιδιά. Μέλος του
L.C.O.M

Η Μπαρµακέλλη Αργυρώ ανήκει στην οµάδα της κας. Γιαλουράκη από το 1996, η
οποία µέχρι και σήµερα επιµορφώνει ανθρώπους που ασχολούνται µε την δηµιουργική διαπαιδαγώγηση των παιδιών.

«για εμάς του παιδαγωγούς, η κυρία Γιαλουράκη είναι ένας φωτεινός φάρος που καθημερινά μας δείχνει τον δρόμο στο δύσκολο έργο της εκπαίδευσης και της αφοσίωσης σε αυτό που αγαπάς και εκτιμάς…»
Μπαρμακέλλη Αργυρώ

gialouraki-3

Η κυρία Μπαρμακέλλη με την αγαπημένη της δασκάλα
κυρία Γιαλουράκη Σοφία